Tin tức

Quân cờ vua được làm từ sừng trâu cho 32 quân cờ vua đẹp

Quân cờ vua được làm từ sừng trâu cho 32 quân cờ vua đẹp

  Con trâu là con vật được gắn liền với người nông dân xưa, có câu nói con trâu là đầu cơ nghiệp của người nông dân, nó làm lên sức kéo cho con người, trong sử dụng canh tác, trồng lúa nước. 

   Con người đã sử dụng lại được, cụ thể lấy sừng con trâu phần đầu ngọn sừng đặc, ngọn đầu búp làm quân cờ vua,phần sừng lớn hơn đặc sử dụng làm quân cờ tướng, cờ tướng được chia làm 2 loại: Cờ tướng sừng trâu đenquân cờ sừng trâu đen trắng kích thước 3,5 x 1,2cm thật tuyệt vời.

  Đặc biệt quân cờ vua, thì làm thủ công tạo lên, lựa chọn sừng phải đặc, chọn sừng trâu, bao gồm sừng trắng làm quân cờ vua mầu trắng đủ 16 quân, sừng trâu đen gồm 16 quân mầu đen,  Quân cờ như con xe màu trắng vàng: 2-21 x 46-47

Cụ thể: Con xe mau trắng xen sọc vàng (không cần sơn, để màu sừng tự nhiên) kích thươc chân 2 cm, cao 46-47 

Quân Cờ vua bằng sừng trâu đen trắng

Quân cờ vua sừng trâu, quân tướng cao: 7,5cm, quân xe cao 4,6-4,7cm; bộ 32 quân, trong đó 16 quân mầu trắng và 16 quân mầu đen Bộ cờ vua đẹp sừng trâu đen trắng 7,5 cm

Cờ vua sừng trâu đen trắng

Cờ vua sừng trâu đen trắng

Quân Cờ vua bằng sừng trâu đen trắng

 

prev_doitac next_doitac

Hotline 0914.801.006